Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2014

0957 332e 500

allthingseurope:

Krakow, Poland (by Ren He)

Reposted fromnowherextohide nowherextohide viasalami salami
twistedlogic
twistedlogic
5688 915c
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafourstrings fourstrings
2963 a5d3 500
9916 4579
Reposted fromsunlight sunlight viaIriss Iriss
twistedlogic
-Co tam słychać?
-Wszystko w porządku.
-Opisz mi to.
-Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
-Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
Reposted fromrevalie revalie viaIriss Iriss
twistedlogic

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaIriss Iriss
twistedlogic
0765 becc
Reposted fromeletariel eletariel viaPsaiko Psaiko
1678 08c7 500

lizclimo:

merry christmas/happy holidays everyone! have fun/be safe. xo liz

Reposted fromevermean evermean viaPsaiko Psaiko

December 16 2014

9284 0fd8
Reposted fromwestwood westwood viadraia draia
2421 5a14 500
St Paul’s from Ludgate Circus, 1885, John Atkinson Grimshaw
twistedlogic
8149 7693
Reposted fromnimamie nimamie viadraia draia

December 14 2014

twistedlogic
Boeing 747
Reposted fromPsaiko Psaiko viamalinowychrusniak malinowychrusniak
twistedlogic
9662 d2e0
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte
twistedlogic
5774 f90c
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte
twistedlogic
5861 7500 500
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte vialove-winter love-winter

December 05 2014

twistedlogic
2429 5eee 500
Reposted fromIriss Iriss viatea tea
3093 2280 500
Reposted fromIndesirable Indesirable viacynamon cynamon

December 03 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl